ArCon - vizuální architektura
 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

 • ArCon-vizuální architektura

  ArConu 26 - nová verze, cena za trvalou licenci

  1. licence 15.000 Kč + DPH
  2. a další licence 12.000,- Kč + DPH

  Studentská verze, trial verze k dispozici

  Získat ArCon

ArCon 3D

let na trhu

ArCon je na Českém a Slovenském trhu od roku 1998

Ocenění

ForArch Praha 1998 – Grand Prix
IBF Brno 1999 – Zlatá medaile

3D data

Více než 35.000
3D objektů od 90 výrobců

ArCon 26 CZ – Update 26.03.04

ArCon 26 CZ – Update 26.03.04

2. 4. 2024

Pokud máte nainstalovaný ArCon 26.00, zde si můžete stáhnout a nainstalovat aktualizační soubor. Aktuální verzi programu zjistíte přes menu Nápověda – Info. Pokud máte verzi D-26.00.05, proveďte aktualizaci. Aktualizovaná verze je D-26.03.04.
Update obsahuje: Problém při definici terénu byl odstraněn. Byla přidána funkce pro vymazání bodu polygonu, (např. podesta, terén…) a další drobné opravy.

Stažení update na ArCon 26.03.04

Nová sekce Ke stažení

Nová sekce Ke stažení

20. 2. 2024

Pro ArCon existuje řada 3D modelů od výrobců nábytku a sanitární keramiky. V oblasti obkladů a dlažeb dlouhodobě spolupracujeme se značkou Rako. V sekci Ke stažení najdete aktuální odkazy.

Ke stažení - sekce s daty pro ArCon

ArCon 26 – nejnovější verze 3D software ArCon

ArCon 26 – nejnovější verze 3D software ArCon

8. 1. 2024

ArCon 26 přináší na Český a Slovenský trh několik zásadních změn. Především jen pro tento trh existuje jedna verze ArConu, není tedy dělení na Profesionál a Small Business verze. Stávající verze ArConu obsahuje všechny dostupné funkce verze Porfesionál. ArCon 26 je nyní chráněn softwarovou ochranou, ta uživateli umožňuje mít i plovoucí licenci. Uživatel může pracovat s ArConem na více počítačích. Se změnami v portfoliu přichází i nová cenová politika, která je pro náš trh upravena tak, aby reflektovala ekonomickou situaci. V neposlední řadě ArCon 26 poskytuje na vyzkoušení 30 denní trial verzi, a pro studenty je rovněž k dispozici ArCon 26 studentská verze.

Přehled novinek ArConu 26

Jaké funkce ArCon poskytuje:

Vytváření libovolného půdorysu s neomezeným množstvím budov, podlaží, bytů a prostorů. Stěny jsou prostorové objekty a jejich tvar je automaticky upravován. Pro otvory lze využít rozsáhlou modifikovatelnou knihovnu, nebo vytvářet vlastní parametrické tvary otvorů. Každý konstrukční prvek nebo objekt má svoji texturu a materiál. ArCon využívá technologie Direct-X, která se vyznačuje extrémně vysokou rychlostí při práci v prostoru a umožňuje pohyb po navrhovaném prostoru v reálném čase. Virtuální realita je umocněna editací stavebních elementů přímo ve 3D prostoru. Technika vytváření projektu přes budovy a podlaží poskytuje velkou variabilitu při změnách výškového členění projektů.

Varianty jednotlivých fází projektu v ArConu

Varianty jednotlivých fází projektu

 • Zobrazit různá stádia výstavby nebo jakékoliv varianty projektu
 • Varianty mohou být vytvořeny z několika budov.
 • Kromě standardních variant Stávající / Demolice / Nové, můžete vytvářet i jiné varianty
 • Kromě předdefinovaných typů (Nezařazeno, Existující, Demolice a Nové), můžete vytvořit vlastní typy elementů
 • Přiřazení typu, například na stěnu, se může vztahovat na celou stěnu, nebo jen na jednu stranu stěny
 • Častá varianta je stejný typ domu se sklonem střechy 38 stupňů nebo se sklonem 45 stupňů
Tvorba stěnových konstrukcí v ArConu

Tvorba stěnových konstrukcí

 • Stěny mají tvar přímý, obloukový nebo průběh podle spline křivky
 • V půdoryse se vyplňují šrafou, barvou nebo vícevrstvou konstrukcí
 • Lze využít předdefinovaných typů stěn, nebo nadefinovat typy vlastní
 • Povrch stěn se definuje barvou, texturou nebo materiálem.
 • Ořezání horní hrany stěny se provádí automaticky, podle definice výšky podlaží
 • Uživatelsky je umožněno definici ořezání stěn ohraničit střechou, schodištěm nebo definovaným obrysem
Parametrické vytváření oken a dveří v ArConu

Parametrické vytváření oken a dveří

 • Designer oken a dveří umožňuje vytvářet vlastní definice otvorů
 • Jednoduchým a přehledným způsobem, pomocí definice parametrů, vytvoří vlastní tvary oken a dveří
 • Lze zadat jejich členění, pevné a volné rozměry, způsoby otevírání (možnost kontrolovat animací) a typy kování
 • Jednotlivé části otvoru je možno propojit s barvou nebo texturou a příslušenstvím (okenice, roleta, mříže)
 • Zobrazení otvorů v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření
 • Pro umístění dveří a oken jsou k dispozici různé módy vkládání (půdorys, 3D zobrazení)
Parametrické vytváření schodišť v ArConu

Parametrické vytváření schodišť

 • Typy schodišť: přímé schodiště, schodiště s L podestou, schodiště s U podestou, L točité schodiště, obloukové schodiště, U točité schodiště a vřetenové schodiště
 • Všechny konstrukce mohou být lehké (dřevěné) nebo masivní (betonové)
 • Speciální typ schodiště je polygonální točité schodiště, tvar je možné tvořit libovolně
 • Stěny pod schodištěm se dotahují k tvaru schodiště
 • Zobrazení schodišť v půdoryse může mít více úrovní grafického vyjádření
 • Zábradlí je rovněž parametrické
Parametrická tvorba střech v ArConu

Parametrická tvorba střech, balkónů, zábradlí, komínů a arkýřů

 • Vytváření střešních konstrukcí zahrnuje od klasických tvarů střech, až po volný tvar obrysu střechy
 • Tvar střechy se podle parametrů sklonu a přesahu automaticky generuje
 • Vložení vikýřů a střešních oken je automaticky zohledněno v tvaru střechy
 • Balkóny lze vytvářet ve tvaru obdélníku nebo pomocí polygonu a to včetně zábradlí
 • Součástí programu jsou připravené typy zábradlí s možností tvorby vlastních.
 • Volná zábradlí je možno kombinovat se schodišti a balkóny
Vytváření různých typů výstupů v Creative LinesTvorba výkresové dokumentace v Creative Lines

Tvorba výkresové dokumentace a rozpočet

 • ArCon poskytuje nástroje pro výstupy ve formě technických půdorysů, barevného zobrazení půdorysů, automatických řezů, výpisů v textové formě
 • Architektonickým zobrazením, v rámci půdorysů a libovolně zalomených řezů, určujete technické zobrazení stěn, otvorů, schodišť, střech, vikýřů, zábradlí a objektů vybavení
 • Barevné zobrazení půdorysu umožňuje kombinace barevného a čárového černo-bílého půdorysu, další úrovní je zobrazení půdorysu se stíny
 • Součástí je rozpiska s logem, automatické kótování (vnější kóty) a zobrazení kót při kreslení stěn a otvorů
 • CreativeLines je v podstatě samostatný program, který umožňuje převzít z ArConu 2D výstupy (půdorysy, řezy, pohledy…) a následně je upravit nebo doplnit
 • Export hmot: makro umožňuje exportovat informace o konstrukcích projektu potřebné pro odhad nákladů nebo rozpočet stavby, ty lze přenést do Excelu (pokud máte nainstalovaný MS Excel) nebo uložit ve formátu CSV, RTF nebo TXT
Parametrická tvorba zimních zahrad v ArConu

Parametrická tvorba zimních zahrad, okapů, členění ploch

 • Integrovaná zimní zahrada: toto makro umožňuje vygenerovat zimní zahrady v projektu ArConu
 • Na vytvořenou střešní terasu můžete nyní uložit zasklení s olemováním a dělením šikmé a svislé části zimní zahrady
 • Designer okapových svodů: pomocí tohoto makra vytvoříte okapové svody tak, jak potřebujete.
 • Jednoduše zadáte v projektu pozici pro okapový svod, potřebné parametry pro vytvoření svodu se převezmou z vytvořené střechy
 • Upravit parametry svodu, jako přesah střechy, materiál nebo průměr svodu je jednoduché
 • Designer ploch: jako lze navrhovat obklady a dlažby můžete nyní navrhovat plochy na stěny, podlahy nebo stropy s využitím textur ArConu
 • Uplatnění nalezne jak na fasádách domů, tak v interiérech
Modelování terénu v ArConu

Modelování terénu a výkopy

 • ArCon poskytuje nástroje na volné modelování terénu
 • Import souboru – výškové body zaměření terénu z ASCII souboru, vytváření terénu pomocí vrstevnic, určení výšky v konkrétním místě
 • Funkce Výkopy umožňuje vytvořit výkopové jámy a výpočet objemů
 • Vzniklý výkop se vyhodnocuje automaticky s původním terénem pro získání ploch a kubatur
Konfigurátor skříňových sestav v ArConuKonfigurátor dekoračních lišt v ArConu

Parametrické návrhy interiérů

 • Dekorační lišty v místnosti: pomocí tohoto makra můžete během okamžiku vytvořit podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech
 • Můžete zvolit umístění lišt u podlahy, na stěně nebo stropu
 • Barvu lišty můžete určit hned při definici nebo pak dodatečně měnit v ArConu
 • Konfigurátor skříňkové sestavy: pomocí tohoto makra můžete definicí parametrů vytvářet sestavu skříněk a regálů a vložit ji do ArConu
VizualizaceVizualizace interiérů

Vizualizace, animace a publikování na Internetu

 • Vizualizace návrhu se provádí metodou raytracing. Určením polohy a času docílíte přesného a realistického vyobrazení návrhu
 • Nastavit lze denní/noční osvětlení a rozmístění světel a také „měkké stíny“, což zaručuje výslednou věrohodnost vizualizací
 • Unikátní je funkce Korekce sbíhajících se linií která upravuje sbíhající se svislé linie v nastaveném pohledu
 • V rámci projektu je možno definovat průchody návrhem a pohyb objektů ve scéně, a ty následně vygenerovat jako video (AVI formát)
 • Pro vytváření propracovaných vizualizací a animací až po virtuální realitu nabízíme software SimLab Composer
 • Vytvořený projekt v ArConu lze prezentovat jako 3D web stránku
 • Další možností je poslat 3D model návrhu jako soubor s příponou .exe a zákazník si může prohlížet návrh na svém počítači

Rozšiřující moduly ArConu


Hardwarové požadavky ArConu

Miminimální:

Procesor: Intel® Core ™ i5 nebo kompatibilní Operační paměť RAM: 8 GB Grafická karta: 32-bit barevná hloubka (podpora 3D Direct X/OpenGL 256 MB, rozlišení 1280×800 nebo vyšší) Volné místo na pevném disku: min. 20 GB pro plnou instalaci Ostatní: klávesnice s numerickou klávesnicí, myš, Internetové připojení, MS Word nebo kompatibilní pro textové výstupy

Doporučené:

Procesor: Intel Core ™ i7 nebo vyšší Operační paměť RAM: 16 GB nebo více Grafická karta: 2 GB RAM 32-bit barevná hloubka (podpora 3D Direct X/OpenGL, rozlišení 1600×900 nebo vyšší, doporučujeme graf. kartu nVidia GeForce GTX nebo vyšší) Volné místo na pevném disku: 20 GB Ostatní: klávesnice s numerickou klávesnicí, myš, Internetové připojení, MS Word nebo kompatibilní pro textové výstupy

Systémové požadavky

Doporučený operační systém: Windows 7 (32/64 bit) / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11