ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Výkopy

 

Funkce Výkopy ico_vykopy umožňuje vytvořit výkopové jámy a výpočet objemů.

Původní terén

Pokud vytváříte výkopy poprvé ve vašem projektu zobrazí se následující dialogové okno:

vykopy_info

Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí s dialogové okno Původní terén. Nastavte parametry pro původní terén a potvrďte tlačítkem OK.

vykopy_puv_teren

Původní terén pro definici výkopové jámy se vygeneruje.

Je to důležité, protože musí být zachován stav zpracování původního terénu. Jen tak můžete provádět další změny pozemku/terénu.

Původní terén může být vytvořen plochou, nebo také definicí výškových bodů na ploše.

Definice délky plošek (triangulaci) zde nelze zadat. Generuje se reálná triangulace podle definice výškových bodů. Zde se používá Delaunayova triangulační metoda.

Definice výkopu

Klikněte na ikonu ico_vykopy Výkopy v levé svislé ikonové liště (lišta Co). Na druhé svislé ikonové liště (lišta Jak) se zobrazí možnosti pro definici tvaru výkopu.

Definice obdélníkového výkopu

Klikněte na ikonu var1 Definice obdélníkového výkopu a zadejte dva body definující obdélník. Můžete použít také pomocné čáry a uchopovat na průsečíky pomocných čar. Po zadání obdélníku se zobrazí dialogové okno.

Pokud držíte při zadání bodů stisknutou klávesu CTRL, dialog se nebude zobrazovat.

Definice polygonálního výkopu

Tato volba umožňuje definovat libovolný tvar výkopové jámy. Klikněte na ikonu var2 Definice polygonálního výkopu a zadejte body určující požadovaný tvar výkopu. Definici bodů ukončete stiskem klávesy ESC  nebo pravým tlačítkem myši. Po zadání bodů se zobrazí dialogové okno.

Pokud držíte při zadání bodů stisknutou klávesu CTRL, dialog se nebude zobrazovat.

Automatické vyhledání obrysu výkopu

Klikněte na ikonu ico_vykopy_auto Automatické vyhledání obrysu výkopu a klikněte na libovolnou obvodovou stěnu budovy. Vyhledá se obrys budovy a zobrazí se dialogové okno.

Pokud držíte při zadání bodů stisknutou klávesu CTRL, dialog se nebude zobrazovat.

Dialogové okno Výkopy

Dialogové okno Výkopy obsahuje záložky:

Záložka všeobecně

vykopy_dlg1

Zde můžete zadat tloušťku podsypu, ornice a úroveň základny (dna) výkopové jámy. Také zde můžete zadat úhel sklonu výkopu, jako přednastavený úhel nebo volně. Na obrázku vpravo jsou zobrazeny různé úrovně pro definici výkopu.

Ve spodní části dialogu je zobrazen v náhledu skutečný tvar výkopové jámy. Pro toto zobrazení můžete nastavit různé barvy vlevo, aby bylo zobrazení zřetelnější.

Pokud máte v projektu více budov, můžete zaškrtnout políčko Výkopy pro všechny budovy.

Níže je zobrazen objem ornice a výkopové jámy v m3, na základě automaticky generovaného původního terénu.

Záložka provedení výkopu

Na záložce Provedení výkopu můžete vybrat tvar výkopu, definovat šířku pracovního prostoru a lavice a změnit sklon svahu.

vykopy_dlg2

Pokud je aktivní volba Zadání platí pro všechny strany, potom definovaný sklon platí pro celý výkop. Pokud zrušíte tuto volbu, potom můžete pro každou stranu výkopu nastavit vlastní definice. V náhledovém okně vpravo dole se zobrazí aktuální náhled výkopové jámy. Stranu výkou můžete změnit pomocí tlačítek Změna strany (šipky).

Záložka vyhodnocení

Na záložce Vyhodnocení naleznete přehled ploch a kubatur definovaného výkopu

vykopy_dlg3

Tyto hodnoty jsou vyčteny automaticky.

Zobrazení výkopů

Výkopy můžete zobrazit/skrýt pomocí ikony na horní ikonové liště ico_vykopy2 Původní terén a výkopy zap/vyp nebo přes roletové menu Zobrazení - Původní terén.

vykopy_podorys

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.