ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Správa variant

 

Zavedením variant máte v ArConu možnost prezentovat jednoduchým způsobem různá stádia výstavby nebo jakékoliv varianty projektu. Vytvořené varianty mohou být vytvořeny z několika budov. Kromě standardních variant Stávající / Demolice / Nové, můžete vytvářet i jiné varianty. Například, stejný typ domu se sklonem střechy 38 stupňů nebo se sklonem 45 stupňů.

Funkce pro spravování variant naleznete v roletovém menu Varianty.

menu_vatianty

Aktuální návrh vytvořit jako variantu

Vytvoří se nová varianta. Zadejte Jméno, Popis a Typ varianty. Pokud projekt nebyl uložen, budete vyzváni, abyste uložili projekt. Vybraný typ varianty je důležitý. Volba typu varianty může mít dopad na další práci na projektu. Nastavením typu Demolice se změní grafické zobrazení stěn i jiných elementů podle nastavení bouraných elementů, také pro nově definované konstrukce. Pokud změníte na jinou variantu typu Nové, a tam jsou obsaženy bourané elementy, můžete jestli požadujete, automaticky odstranit tyto komponenty.

Aktuální varianta

Vyberte aktuální variantu, která bude zobrazena.

Zobrazení variant

Zde můžete vybrat, které  varianty budou zobrazeny. Může být zobrazeno současně více variant.

Nová varianta

Vytvoří se nová varianta. Viz - Aktuální návrh vytvořit jako variantu

Upravit aktuální variantu

Můžete upravit data pro aktuální variantu.

Vymazat aktuální variantu

Položka menu odstranit variantu.

Uložit aktuální variantu

Použijte tuto volbu, abyste mohli pokračovat v práci s konkrétním variantou v novém projektu. Tento krok je nutný, například pokud chcete zadat správné informace o prostoru. Před uložením, budete dotázáni, zda mají být uloženy viditelné i neviditelné objekty.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.