ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Typ elementu pro konstrukční elementy

 

Nyní můžete spravovat různé typy elementů ve vašem projektu, nebo vytvořit nové typy.

Kromě předdefinovaných typů (Nezařazeno, Existující, Demolice a Nové), můžete vytvořit vlastní typy elementů.

Přiřazení typu, například na stěnu, se může vztahovat na celou stěnu, nebo jen na jednu stranu stěny. Tímto způsobem můžete například přiřadit typ - vnitřní izolace. Přiřazení typu můžete kontrolovat v 3D náhledu.

Správa typů elementů

Chcete-li spravovat typy elementů, postupujte následovně:

Vyberte z roletového menu Nastavení - Správa typů elementů...

dlg_sprava_typu_elementu

V tomto dialogovém okně vyberte typ elementu a proveďte odpovídající nastavení pro 2D a 3D zobrazení (zde Demolice).

Pomocí tlačítka Přidat..., můžete přidávat své vlastní typy elementů.

Pomocí tlačítka Vymazat, můžete odstranit existující typy elementů.

Poznámka

Výchozí zadané typy elementů nelze smazat (Nepřiřazeno / Existující / Demolice a Nové), protože tyto typy zahrnují také další funkce.

Přiřazení typu elementu

Postup jak definovat typy elementů je po popsán výše.

Nyní můžete přiřadit typy elementů.

Funkci pro přiřazení naleznete v roletové menu Nastavení - Přiřazení typ elementu..., nebo také na svislé ikonové liště Jak, pokud je aktivní funkce Výběr.

Zde naleznete také funkci pro přiřazení barevnosti prostoru.

ico_typ_elementu

Po výběru této volby program otevře v levém horním rohu dialogové okno.

dlg_typ_elementu

Nyní vyberte požadovaný typ elementu (např. Demolice).

Můžete zde zvolit, zda chcete přiřadit také 2D zobrazení.

dlg_typ_elementu_demolice

Pokud jste provedli tento výběr, můžete začít přiřazovat.

V tomto příkladu bude stěna mezi komorou a WC označena pro demolici.

demolice1

Chcete-li to provést, umístěte kurzor na příslušnou stěnu a klikněte levým tlačítkem myši. Výsledek bude jako na následujícím obrázku.

demolice2

Dále také dveře na WC budou označeny pro demolici.

demolice3

Tímto způsobem můžete velmi snadno a rychle přiřadit typy elementů.

Také můžete při definici typ elementu změnit.

Tato funkce je aktivní dokud nezavřete dialogové okno tlačítkem Zavřít.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.