ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Rozšířené volné schodiště

 

Rozšířené volné schodiště naleznete jako poslední ikonu v nabídce schodišť.

Zadání volného schodiště je podobné jako definice posloupnosti stěn. V průběhu zadání, se zobrazuje tvar schodiště. Stejně jako u stěny, můžete pomocí kláves Ctrl+w určit, kterou stranu schodiště budete zadávat.

Zadání tvaru schodiště ukončít pomocí klávesy ESC nebo pravým tlačítkem myši. Otevře se dialogové okno s parametry schodiště.

Většina parametrů v dialogovém okně je stejných jako u ostatních typů schodišť. Nicméně, je zde několik parametrů specifických pro tento typ schodiště.

volne_schod1

volne_schod_dlg1

Můžete vybrat tyto typy schodišť:

volne_schod_dlg2

Tip pro zalomený tvar schodiště

Pokud chcete vytvořit schodiště s mezipodestou, můžete ji vytvořit takto:

Zadejte hraniční body schodiště a ukončete klávesou ESC.

volne_schod2

Otevře se dialogové okno

volne_schod_dlg3

Schodiště tvoří 2 ramena (2 segmenty).

Vyberte Segment 2 a deaktivujte volbu Začít spirálovitě. Druhé rameno bude nyní začínat podestou.

volne_schod_dlg4

Editovatelné komponenty

V pravém dolním rohu dialogu můžete nastavit jednotlivé komponenty jako editovatelné. Z důvodu přehlednosti může být aktivní vždy pouze jedna možnost.

volne_schod_dlg5

Pokud aktivujete volbu Polygon schodiště editovatelný, můžete provést následující úpravu schodiště.

Klikněte na schodiště v projektu. Obrysové body se zvýrazní. Nad schodištěm je také otvor. Vyberte schodiště, ne otvor.

volne_schod_edit1

Zvolte bod pro úpravu a táhněte jej myší.

volne_schod_edit2

Schodiště po úpravě.

volne_schod_edit3

volne_schod_edit4

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.