ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Korekce sbíhajících se linií

 

Sbíhající se linie jsou důsledkem toho, že směr pohledu není vodorovný ale je v určitém úhlu (sklonu). Tyto šikmé linie často nejsou žádoucí.

shiftn1

Aby nedocházelo k tomuto účinku ve vizualizaci ArConu, je potřeba upravit sklon pohledu vodorovně - na nula stupňů. To není vždy žádoucí. Aby bylo možno korigovat vliv sbíhajících se linií přímo v ArConu, máte k dispozici software ShiftN, který toto umožňuje. Korekci můžete provést v 3D zobrazení a obrázek můžete uložit. Pomocí ikony v design režimu ico_shiftn můžete provést automatickou nebo manuální korekci.

Automatická korekce

Klikněte v design režimu na ikonu ico_shiftn Automatická korekce sbíhajících se linií.

Proběhne automatický výpočet svislých linií.

Po provedení výpočtu uvidíte výsledek na obrazovce. Dříve šikmé svislé hrany objektů budou nyní přibližně svislé.

shiftn2a

Původní perspektiva

shiftn2b

Automatická korekce

V závislosti od výpočítu korekce, se objeví na okraji bílé plochy. Je to proto, že musí být zachován poměr stran zobrazení na obrazovce.

Manuální korekce

Klikněte v design režimu na ikonu ico_shiftn2 Manuální korekce sbíhajících se linií.

Otevře se okno programu ShiftN. Klikněte na tlačítko Automatická korekce. Proběhne výpočet a výsledek se zobrazí na obrazovce.

shiftn3a

Chcete-li upravit parametry pro výpočet, můžete změnit nastavení pro výpočet linií přes roletové menu Nastavení - Parametry.

Popis jednotlivých parametrů naleznete v nápověde programu ShiftN. Potvrzením nových parametrů tlačítkem OK, se provede nový výpčet s aktuálními parametry.

Také můžete označit linie pro výpočet přímo v obrázku. Zelené linie jsou zohledněny při výpočtu. Kliknete-li levým tlačítkem myši na zelenou linii, můžete ji z výpočtu odebrat - změní se na červenou. Podobně vypnutou (červenou) linku můžete znovu aktivovat (na zelenou) pomocí pravého tlačítka myši. Po provedení takových změn proveďte nový výpočet korekce linií kliknutím na tlačítko Znovu optimalizovat.

Můžete dále upravit hodnoty výpočtu (rotace, posunutí a zkreslení). Toto provedete kliknutím na tlačítko Upravit korekci a změnou hodnot pomocí posuvných ovládacích prvků nebo numerickým zadáním.

Výsledek můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit, nebo přes roletové menu Soubor - Uložit a ukončit.

Uložení obrázku

Korekci sbíhajících se linií můžete automatizovat. Nastavení pro výpočet linií naleznete v dialogu Ukládání obrázku/videa. Toto dialogové okno otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu newico_Ulozit_obrazek Uložení obrázku nebo přes roletové menu v Nastavení - Program - Uložení obrázku.

shifn_save

Korigovat

Pokud aktivujete tuto volbu, při uložení obrázku se otevře program ShiftN, kde můžete provést korekci linií.

V pozadí

Pokud aktivujete tuto volbu, proběhne výpočet linií automaticky na pozadí.

Automaticky ořezat

Pokud aktivujete tuto volbu, bude výsledný obrázek ořezán (bez bílých ploch na okraji).

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.