ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Individuální styl čáry pro symbol okna a dveří

 

Pro každý symbol okna/dveří v projektu můžete nastavit individuální styl čáry.

Vyberte okno/dveře v projektu. Poklepejte na něj, aby se otevřelo dialogové okno. Zde nastavte v části 2D zobrazení požadovaný styl čáry.

Na obrázku níže je vyznačen postup pro makro-dveře. Dialogové okno se otevře v závislosti na vybraném typu elementu. Uspořádání funkcí pro jiné elementy může být jiné.

otvory_cara

otvory_cara2

Toto můžete provést také pro správu variant, přes roletové menu Nastavení - Správa typu elementů.

dlg_sprava_typu_elementu2

Toto nastavení umožňuje kromě jiného např. vyznačit, že se má odstranit okno/dveře ale otvor ve stěne se má ponechat.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.