ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Import DXF/DWG souborů

 

Fólie verze ArCon Profesionál jsou určeny k importu projektů vytvořených v jiných aplikacích. Tyto fólie mohou být načteny a použity jako pomocné čáry například k uchopování. Možné formáty importovaných fólií jsou HPGL tiskové soubory (koncovka .HPG a .PLT) nebo AutoCAD DXF/DWG soubory. Lze načíst soubory do verze AutoCAD 2015.

Načtení fólie pozadí se provádí prostřednictvím menu Soubor volbou Vložení fólií...

dlg_folie

Dialogové okno je standardní Windows dialogové okno se dvěma doplňujícími okny. V okně Soubory typu bude při načtení DXF souborů zobrazen seznam pro výběr. Zde můžete označit jeden nebo více souborů (kliknutím myši nebo klávesami Ctrl+Shift). Označený soubor bude poté uveden v okně s náhledem, a to včetně textů (pokud nejsou příliš malé).

V levé dolní části dialogu můžete vybrat jednu z fólií importovaného souboru, jejíž obsah se zpracuje. V okně s náhledem můžete grafikou posouvat levou klávesou myši (podobně jako otáčení v náhledovém okně 3D objektů). Pravým tlačítkem myši můžete grafiku zvětšovat / zmenšovat.

Kliknutím na Otevřít potvrdíte volbu a fólie bude načtena. Fólie je možné zpracovávat v konstrukčním režimu. Fólie jsou ve formě pomocných čar přiřazeny aktuálně načtenému podlaží. Fólie lze proto editovat jen tehdy, je-li aktivní to podlaží, pro které byla fólie načtena.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.