ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Import Collada

 

Pomocí improtu Collada máte přístup k velkému počtu objektů na internetu. Tyto objekty mají samozřejmě různou kvalitu. Je na vašem rozhodnutí, které objekty použijete.

Import souborů Collada

V design režimu ArConu, pomocí volby Zařízení - Načtení objektu Collada... můžete načíst soubory, které již máte ve vašem počítači, nebo ve vaší síti. K tomu nepotřebujete připojení k internetu, protože příslušné soubory máte již staženy.

Otevře se dialogové okno, kde můžete vybrat soubor pro načtení:

dlg_collada_import

Podporovány jsou soubory typu *.dae, *.kmz a *.zip.

Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

Objekt se načte. Umístěte objekt do projektu.

Stažení souborů přes internet

Množství objektů lze nalézt také na stánce 3D Warehouse.

V design režimu ArConu, pomocí volby Zařízení - Google/Trimble 3D Warehouse... otevřete internetovou stránku, kde můžete stahovat objekty.

Vyhledejte objekt, vyberte jej a vložte do vašeho projektu pomocí volby Vložit do projektu.

3dwarehouse

Informace

Vložené Collada soubory se uloží vo formátu o2c, standardně do složky Collada v katalogu objektů.

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.