ArCon - vizuální architektura

Novinky verze ArCon 20 Profesionál - Barevnost prostorů

 

Tuto funkci naleznete v konstrukčním režimu v roletovém menu Nastavení - Barevnosti... Po výběru se otevře dialogové okno Barevnost prostorů.

barevnost_menu

 

Varianty barevnosti

Je vytvořeno několik základních variant barevností.

barevnost_dlg1

Chcete-li vytvořit další variantu barevnosti, klikněte na tlačítko Přidat... a zadejte označení (název) pro novou variantu:

barevnost_dlg2

V levé části okna jsou názvy místností, které byly převzaty z aktuálního souboru Arcon.ini. Tyto místnosti můžete upravit přes roletové menu Nastavení - Standardní typy prostorů...

Vyberte místnost v seznamu a můžete vybrat barvu kliknutím na tlačítko se šipkou napravo od barevného pole:

Ibarevnost_dlg3

Všimněte si, že můžete nastavit také průhlednost. Pokud je průhlednnost 100, znamená to, že je zcela transparentní. Zobrazí se jako bílá barva. Změníte-li tuto hodnotu, uvidíte, že vybraná barva se zobrazí v barevném poli. Hodnota 100 znamená, že barva je zcela transparentní, hodnota 0 znamená zcela neprůhlednou barvu.

V sekci Šrafura můžete vybrat pro prostor také šrafuru nebo výplň. Můžete kombinovat barvu a šrafování.

barevnost_dlg4

V části 3D textury můžete vybrat texturu pro stěny, podlahu a strop. Tyto textury se přiřadí na konstrukční elementy, pokud v projektu definujete příslušný prostor.

Pokud jste přiřadili pro místnost barvu a šrafuru, případně také textury, potvrďte definici kliknutím na tlačítko OK. Zobrazí se následující zpráva:

barevnost_dlg5

Potvrďte tlačítkem OK, pokud chcete převzít do ArConu upravené barevné varianty místností.

Přiřazení barevnosti prostoru

Pokud prostor (místnost) nemá přiřazenou žádnou barevnost, můžete to udělat snadno a rychle.

Otevřete dialogové okno Přiřazení barvnosti prostoru přes roletové menu Nastavení - Přiřazení barvnosti prostoru nebo pomocí ikony ico_barevnost na svislé lište Jak.

Vyberte v dialogu existující místnost s definovanou barvou/šrafurou.

barevnost_dlg6

- Přiřazena barva/šrafura se zobrazí v náhledu na pravé straně okna.

- Klikněte myší do místnosti v projektu, kde chcete převzít vybranou barvu/šrafuru.

- Vybraná místnost se okamřite vybarví.

- Ukončete funkci tlačítkem Zavřít.

barevnost_pudorys

Stejně jako dříve, můžete ručně individuálně určit barvu místnosti, v dialogu Informace o prostoru pokud poklepete myší na místnost. Můžete zde také nastavit průhlednost.

barevnost_dlg7

Standardní názvy místností

Seznam místnosti můžete rozšířit nebo upravit přes roletové menu Nastavení - Standardní typy prostorů...

Zobrazí se seznam místností:

standard_prostory

Klikněte na tlačítko Přidat. Otevře se další dialog, kde můžete zadat nový název místnosti:

standard_prostory2

Potvrďte nový název místnosti tlačítkem OK. Nový název se objeví v seznamu místností. Samozřejmě můžete také jednoduše odstranit název místnosti ze seznamu pomocí tlačítka Vymazat. Názvy místností můžete také změnit, nebo upravit pořadí pomocí tlačítek Posunout nahoru, Posunout dolů. Výjimkou je typ Nezařazeno. Tento nelze vymazat, změnit ani upravit.

Pokud jste spokojeni s nově vytvořeným nebo změněným seznamem místností, zavřete dialog tlačítkem OK. Zobrazí se následující zpráva:

standard_prostory3

Všimněte si, že změny v seznamu místnosti se nezobrazí. Zobrazí se až po restartu ArConu, protože jsou uloženy v Arcon.ini.

Definované názvy místností naleznete také v dialogu Informace o prostoru. Zde můžete vybrat typ prostoru a přiřadit jej na vybranou místnost.

standard_prostory4

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.