ArCon - vizuální architektura

ArCon 14 Profesionál – novinky mezi verzí 14 Profesional a verzí 9 Profesional

CreativeLines

CreativeLines

Makro – Integrovaná zimní zahrada

Makro – Designer okapových svodů

Makro – Export hmot

Makro – Dekorační lišty v místnosti

Makro – Designer ploch

Makro – Designer ploch

Makro – Konfigurátor skříňkové sestavy

Import souboru - výškové body

Editace ve všech nebo vybraných podlažích

Zobrazení stropních otvorů a výškových kót v půdorysu

Dveře Sapeli

CreativeLines

Součástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstatě samostatný program, který umožňuje převzít z ArConu 2D výstupy (půdorysy, řezy, pohledy...) a následně je upravit nebo doplnit. Jednotlivé elementy 2D výkresu jsou automaticky rozděleny do samostatných fólií. CreativeLines obsahuje mnoho kreslících a editačních funkcí potřebných pro zpracování 2D výkresu. Z katalogu lze vložit symboly vybavení. Lze kombinovat vektorovou kresbu s rastrovými obrázky. Umožňuje práci s fóliemi a pohledy. Zpracování 2D výkresů je nyní mnohem jednodušší.

Makro – Integrovaná zimní zahrada

Toto makro umožňuje vygenerovat zimní zahrady v projektu ArConu. Na vytvořenou střešní terasu můžete nyní uložit zasklení s olemováním a dělením šikmé a svislé části zimní zahrady.

Makro – Designer okapových svodů

Generování okapových svodů je nyní jednoduché. Pomocí tohoto makra vytvoříte okapové svody tak, jak potřebujete. Jednoduše zadejte v projektu pozici pro okapový svod. Všechny potřebné parametry pro vytvoření svodu jsou převzaty z vytvořené střechy. Zkontrolujte nebo upravte parametry svodu, jako přesah střechy, materiál nebo průměr svodu a vložte svod do projektu.

Makro – Export hmot

Toto makro umožňuje exportovat informace o konstrukcích projektu potřebné pro odhad nákladů nebo rozpočet stavby. Informace můžete vytisknout, přenést do Excelu (pokud máte nainstalovaný MS Excel) nebo uložit ve formátu CSV, RTF nebo TXT abyste je mohli načíst do jiných aplikací.

Makro – FAMADA pro ArCon

Slouží ke zjišťování objemů, ploch, rozměrů stavebních elementů v projektech ArConu. Novější verze umožňuje tisk více reportů najednou, upravené reporty a započítávání stavebních elementů, zobrazit ve scéně vybraný stavební element, vyhodnocení podest.

Makro – Dekorační lišty v místnosti

Pomocí tohoto makra, můžete během okamžiku vytvořit podlahové lišty, okrasné lišty nebo ozdobné štukové římsy v místnostech. K dispozici je několik typů lišt. Můžete zvolit umístění u podlahy, na stěně nebo stropu. V místech otvorů (oken, dveří) je lišta automaticky přerušena. Barvu lišty můžete určit hned při definici nebo pak dodatečně měnit v ArConu.

Makro – Designer ploch

Podobně jako lze navrhovat obklady a dlažby můžete nyní navrhovat plochy na stěny, podlahy nebo stropy s využitím textur ArConu. Místo dlaždic můžete použít na definované plochy libovolné textury. Pro textury můžete určovat velikost, otočení a počátek. Využijte tyto možnosti pro vytvoření zajímavých designových návrhů. Uplatnění nalezne jak na fasádách domů, tak v interiérech.

Makro – Konfigurátor skříňkové sestavy

Pomocí tohoto makra můžete definicí parametrů vytvářet sestavu skříněk a regálů a vložit ji do ArConu. Takto lze rychle typově navrhnout zařízení zejména při návrhu kancelářských a administrativních prostorů.

Makro – Extra-Funkce

Toto makro obsahuje několik nových zajímavých funkcí, které vám usnadní práci.

Import souboru - výškové body: Tato funkce umožňuje načíst výškové body zaměření terénu z ASCII souboru (textový soubor) do ArConu. ArCon automaticky vygeneruje model terénu podle načtených bodů.

Vytvořit terén pomocí vrstevnic: Tato funkce umožňuje zadávat výškové body terénu jako vrstevnice.

Určit výšku v konkrétním místě: Tuto funkci lze využit pro určení výšky terénu v zadaném bodě.

Načíst/změnit obrázek na pozadí: Pomocí této funkce můžete v konstrukčním režimu vložit obrázek (např. mapu, atd.) jako pozadí.

Vyměnit objekty a textury: Tato funkce vám umožní rychle vyměňovat objekty (zařízení) nebo textury v projektu. Např. můžete všechny stromy typu 'Strom1' vyměnit za stromy typu 'Strom5'.

Vytvořit nápis jako objekt: Tato funkce umožňuje vytvářet textové nápisy. Zadejte text nápisu a uložte jej jako objekt ArConu.

Vytvořit obrázek jako objekt: Tato funkce umožňuje načíst obrázek BMP nebo JPG a uložit jej jako 3D objekt. S obrázkem pak můžete pracovat v ArConu jako s každým jiným objektem.

Vložit objekty podél polyline: Tato funkce umožňuje vložit vybraný objekt podél definované polyline. Takto lze jednoduše vytvořit např. oplocení.

Posunout vikýř: Pomocí této funkce můžete numericky posunout vikýř ve střeše.

Přizpůsobit okno střeše: Pomocí této funkce lze přizpůsobit sklon horní hrany okna podle sklonu střechy. Tuto funkci využijete zejména v podkroví.

Zalomené řezy

ArCon 14 umožňuje vytvářet také zalomené řezy. Při definici všech řezů můžete nyní zadat hloubku řezu.

Vikýře - přerušení okapu

Nyní máte volbu přerušení okapu u všech typů vikýřů.

Editace ve všech nebo vybraných podlažích

Při posunutí elementů v konstrukčním režimu můžete nyní v dialogovém okně určit, zda chcete provést posunutí pouze pro elementy aktuálního podlaží, pro aktuálně zobrazená podlaží nebo pro všechna podlaží v projektu. Toto vám usnadní úpravy projektu.

Zobrazení stropních otvorů a výškových kót v půdorysu

Stropní otvory se nyní v architektonickém zobrazení zobrazují s jinou grafikou. Rovněž zobrazení výškových kót v půdorysu bylo změněno. Nyní se výškové kóty zobrazují jinak v půdorysu a jinak v řezu.

Otočení objektů v konstrukčním režimu

ArCon 14 umožňuje otáčet objekty kolem osy Z v konstrukčním režimu. Otáčení lze provádět standardně kolem středu objektu nebo kolem definovaného referenčního bodu.

Dveře Sapeli

Nabídka dveří je rozšířena o dveře Sapeli. K dispozici je téměř 80 typů moderních jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v různých variantách dveřních křídel. Kombinací různých křídel získáte více než 600 variant dveří.

Katalog objektů, textur a materiálů

Katalog ArConu byl rozšířen o další objekty a textury

Objekty: sedací nábytek - BRETZ, GOIN; sanita a armatury do koupelen - Ideal Standard, Kaldewei, Keramag; svítidla - Waldmann, Zeno; obecné objekty do kanceláří, kuchyní, koupelen...; dřevěné přístřešky a objekty pro dětská hřiště

Textury: textury pro sedací nábytek - BRETZ, GOIN; dřevěné povrchy, kůže a látky; vnější textury a nové vzorníky barev; obklady a dlažby Lasselsberger (RAKO); barvy Cemix

StoryBoard

StoryBoard rozšiřuje možnosti vytváření videa. Umožňuje definovat kamery a vytvářet průchody. Definovaná animace průchodu se zobrazí na časové ose a lze ji dále upravovat. Navíc můžete přiřadit animaci pohybu jednotlivým objektům ve scéně (např. auto) nebo zobrazit/skrýt určité konstrukční elementy (např. střechu) v průběhu animace.

O2C Converter

Se zavedením nového O2C Playeru verze 2.0 byly zaznamenány různé inovace. Nový O2C Player výrazně pokročil zejména co se týče materiálů a vlastností světelných zdrojů. Chcete-li využít tyto nové možnosti O2C Playeru, je nutné převést objekt do nového formátu e3d. O2C Converter tak slouží zejména na tyto úkoly:

Chcete-li použít nové materiály, je to velice jednoduché. Můžete také vytvořit nové materiály s využitím nových možností a uložit je do knihovny. Kromě formátu o2c můžete načíst také objekty ve formátu *.aco nebo *.lmo.

Optimalizovaný export O2C pro ArCon RTR

Export O2C souboru obsahuje informace o světlech a materiálech v ArConu. Po načtení do ArCon RealTime Renderu jsou převzaty tyto údaje a plochy mají nastaven parametr (vrhat stíny).

 

Novinky ArCon 14 Profesionál

 

Výrobce ArConu: ELECO building on technology
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.